Điạ chỉ: Trường THCS Tả Thanh Oai

Điện thoại: 02436895005

Email: c2tathanhoai-tt@hanoiedu.vn

Mô tả:

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Thịnh
Nguyễn Thị Hồng Thịnh

Ngày sinh: 24/3/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà Tây

Trình độ :Đại học sư phạm Toán - Tin

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02436895005

Điện thoại riêng: 0168924285

Email liên lạc: hongthinh75@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thành
Nguyễn Thị Thành

Ngày sinh: 12/3/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

Trình độ :Đại học sư phạm Địa

Điện thoại cơ quan: 02436895261

Điện thoại riêng: 0984929690

Email liên lạc: hoatiti12376@gmail.com

Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang

Ngày sinh: 11/10/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 02436895261

Điện thoại riêng: 0969656876

Email liên lạc: giang.doanhuong.nvh@gmail.com

Trường THCS Tả Thanh Oai

Địa chỉ:  Thôn Nhân Hòa - Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu trưởng: Đào Thị Phượng

Liên hệ: 02436895005      Email: c2tathanhoai-tt@hanoiedu.vn