Địa chỉ :  Thôn Nhân Hòa - Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

Trường THCS Tả Thanh Oai

Địa chỉ:  Thôn Nhân Hòa - Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu trưởng: Đào Thị Phượng

Liên hệ: 02436895005      Email: c2tathanhoai-tt@hanoiedu.vn