Trường THCS Tả Thanh Oai quyết tâm xây dựng nhà trường "Dân chủ - Đổi mới- Đoàn kết- Sáng tạo"

Điạ chỉ: THCS TẢ THANH OAI

BÍ THƯ

Đào Thị Phượng
Đào Thị Phượng

Ngày sinh: 27/1/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Trinh Tiết - Đại Hưng - Mỹ Đức - Hà Nội

Trình độ :Thạc sĩ QLGD

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0912938778

Email liên lạc: phuongdao74@gmail.com

PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Thị Kim Thái
Nguyễn Thị Kim Thái

Ngày sinh: 4/7/1976

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0866066158

Email liên lạc: kimthaithuyet@gmail.com

Ủy viên

Nguyễn Thị Thành
Nguyễn Thị Thành

Ngày sinh: 12/3/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học Sư phạm Địa lý

Điện thoại riêng: 0984929690

Email liên lạc: hoatiti12376@gmail.com

Trường THCS Tả Thanh Oai

Địa chỉ:  Thôn Nhân Hòa - Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu trưởng  Đào Thị Phượng

Liên hệ: 02436895005      Email: c2tathanhoai-tt@hanoiedu.vn