Thứ sáu, 30/7/2021, 0:0
Lượt đọc: 20

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 (2021 - 2022)

Theo sự chỉ đạo của các cấp, năm học 2021 - 2022, nhà trường sử dụng sách giáo khoa lớp 6 của các bộ sách:

 

1. Môn Ngữ Văn Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
2. Toán   Bộ sách: Cánh diều
3. KHTN   Bộ sách: Cánh diều
4. Lịch sử và địa lý   Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
5. GD thể chất   Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
6. Tin học   Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
7. Công nghệ   Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
8. Âm nhạc   Bộ sách: Chân trời sáng tạo
9. Mỹ thuật   Bộ sách: Chân trời sáng tạo
10. GDCD   Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
11. HD trải nghiệm, hướng nghiệp   Bộ sách: Cánh diều

Trân trọng!

Đường link SGK bộ Chân trời sáng tạo: https://taphuan.nxbgd.vn/trang-chu?redirect=%2Fgiao-vien%2Ftap-huan%2F420

Đường link SGK bộ Cánh diều: https://sachcanhdieu.com/san-pham/lop-6/

Đường link SGK bộ Kết nối tri thức với cuộc sống: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=2&book_group=0

Đường link trọn bộ SGK:  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PZ9hRWdadQFKH9X06OTSElMqOaaaUe98

 

Viết bình luận

98