Thứ sáu, 17/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 67

CÔNG NGHỆ 8 Tiết 26 - Bài 27: Mối ghép động Tiết 27 - Bài 29: Truyền chuyển động

Link bài học trên Youtube:

Tiết 26 - Bài 27: Mối ghép động

https://bitly.com.vn/BvxaX
Tiết 27 - Bài 29: Truyền chuyển động

https://bitly.com.vn/mpZvV

98