Thứ năm, 14/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 49

Chuyên đề cấp huyện toán 7: Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh qua việc hình thành kiến thức mới

  Chiều thứ 5, ngày 14/3/2019. Trường THCS Tả Thanh Oai đã thực hiện thành công tiết dạy chuyên đề cấp huyện toán 7: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh qua việc hình thành kiến thức mới. với bài dạy minh họa: "Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng",  do cô giáo Nghiêm Thị Trang thực hiện

  Về dự, có các thầy , cô đại diện phòng giáo dục, đại diện BGH và toàn thể các thầy, cô dạy toán của 17 trường THCS thuộc huyện Thanh Trì.

        Dưới đây là một vài hình ảnh của tiết dạy: